logo

Klantenwerving in de autosector


Klantenwerving wordt alsmaar ingewikkelder!

Volgens FEBIAC werden in de eerste acht maanden van dit jaar 3% meer nieuwe voertuigen ingeschreven, goed voor 394.446 inschrijvingen.

Toch verloopt het verkoopproces alsmaar wranger en moeilijker. Hoe komt dit? Diverse factoren maken de werving van nieuwe klanten neteliger en onzekerder.

Eerst en vooral kunnen potentiële kopers op het internet modellen, prijzen en garanties vergelijken, zowel voor nieuwe wagens als voor tweedehandsvoertuigen, maar ook nieuwe distributiekanalen uittesten.

En er komen alsmaar meer kanalen bij, met bijvoorbeeld de online verkoop van nieuwe wagens door de autofabrikanten zelf, online en offline veilingen, de verhuur van tweedehands wagenparken en mobiele applicaties.

Daarnaast zijn de milieuwetgeving en de verwachtingen van de gebruikers veranderd, wat een impact heeft op het aanbod: de benzinevoertuigen doen het goed ten nadele van de dieselvoertuigen, grote wagens hebben te lijden onder downsizing en milieuvriendelijke hybride of elektrische voertuigen varen wel bij de aankooppremies. Bovendien doen carsharing en carpooling particulieren twijfelen of het wel nog nuttig is om een auto te bezitten in de stad.

Met het autosalon dat over enkele maanden weer plaatsvindt in Brussel, is de autohandel dan ook naarstig op zoek naar innoverende strategieën en efficiënte hulpmiddelen om de klantenwerving te stimuleren, leads te genereren en die zo goed mogelijk te beheren. En daar lijkt men in te slagen.

Voor welke wervingsstrategie moet de autohandel opteren?

De meeste autodealers en -importeurs hanteren heel traditionele methodes om nieuwe prospects te identificeren en aan te trekken: reclame, wedstrijden, verkeer genereren naar de dealer, direct marketing, klantenbestanden aankopen, mailings, POS-reclame, billboardreclame, enz.

Rekening houdend met de extreme concurrentie, de krappere budgetten van de gezinnen, de ontwikkeling van de vervoerswijzen en de emancipatie van de consument door het internet, spelen nieuwe technologieën echter een cruciale rol om de interesse te wekken van personen die op zoek zijn naar een nieuwe wagen en om hun gegevens en waardevolle informatie over die zoektocht te bemachtigen.

In dat opzicht moet de wervingsmethode zowel kwantitatief als kwalitatief zijn, want slecht gekwalificeerde prospects kosten schaarse en waardevolle middelen.

Gezien het enthousiasme voor nieuwe technologieën bij kandidaat-kopers, moeten de merken opteren voor een fygitale strategie, namelijk het combineren van fysieke verkooppunten en digitale aanwezigheid, om prospects te werven en te managen volgens een cross-channel logica. Deze strategie moet dus de beste nieuwe technologieën integreren en tegelijkertijd ROI-gericht zijn.

De beste technologieën & kennis van de klantrelatie

iKanbi begeleidt al jarenlang belangrijke spelers uit de autohandel om kandidaat-kopers te werven en te binden met ons transversale, pluridisciplinaire en holistische aanbod.

Eerst voeren we een audit van de klantrelatie uit en begeleiden we de merken met advies om hun wervings- en bindingsstrategie uit te werken. Pas daarna integreren we de meest doeltreffende nieuwe technologieën en optimaliseren we de klantenservice voor, tijdens en na de verkoop.

Net als alle activiteitensectoren zien dealers en importeurs zich genoopt om gebruik te maken van een heleboel technologieën, waarbij de ene – op papier althans – al wat veelbelovender is dan de andere. Het is dus moeilijk om het bos nog door de bomen te zien. Bovendien moet je meestal op voorhand betalen zonder dat het rendement op de investering of de doeltreffendheid al merkbaar is.

De 25 jaar ervaring van iKanbi in het integreren van de beste technologieën ten dienste van uw klanten is een garantie op succes en een voordeel dat marketeers en zelfs bureaus gespecialiseerd in digitale marketing niet kunnen bieden.

In dat opzicht helpen wij uw merk om nieuwe digitale, mobiele en sociale technologieën te integreren, ook op hun verkooppunten, waarbij we focussen op de verschillende prioriteiten voor uw merk: klantervaring, efficiëntie, R.O.I. maar ook de aanpassing aan uw bedrijfscultuur.

Bij prospecting kunnen we met die nieuwe technologieën name gathering campagnes opzetten, en dus uw CRM aanvullen met gekwalificeerde leads afkomstig van alle digitale, sociale en mobiele kanalen.

iKanbi voert in het bijzonder cross-channel acties uit voor social selling en voor het genereren van verkeer op de verkooppunten of op beurzen en evenementen. De gegenereerde leads zijn dan gekwalificeerd, geëvalueerd en beheerd. Daartoe ontwikkelden we onder meer onze eigen technologieën, zoals de ‘lead tracker’.

Bovendien is iKanbi vertrouwd met de digitale gemeenschappen om fans van uw merk samen te brengen en in het Social CRM te integreren. We staan onder meer in voor de herinneringen in real time, het beheer van de agenda’s van het verkooppersoneel, het 24/7 beheer van de leads, en dat via alle kanalen: telefoon, sms, mail, Facebook, chatbots, digitale gemeenschap, Social Wall …

Klantenwerving impliceert bijgevolg de integratie van een fygitale strategie na een audit van uw behoeften en aangepaste begeleiding en vervolgens de integratie van tools en nieuwe technologieën en de productie van diensten met een hoge toegevoegde waarde voor de klanten.

Pierre Morgat – VP Marketing iKanbi

Want to stay connected with iKanbi ?

iKanbi ontwikkelt voortdurend nieuwe diensten die u kunnen interesseren..
Volg ons op sociale media of via onze nieuwsbrief!

Nieuwsbrief

Contact us